Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied

Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied (THS SAV-KE)

Technicko-hospodárska správa ústavov SAV v Košiciach (THS SAV-KE) je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá bola zriadená s účinnosťou od 1. januára 1975. Organizácia vznikla na základe potreby komplexného zabezpečovania prevádzky všetkých ústavov SAV v Košiciach. THS SAV-KE zabezpečuje v hospodársko-správnej oblasti sedem ústavov SAV pôsobiacich  v Košiciach, ktoré sú priamo zapojené do vzdelávacej činnosti:

1. Ústav materiálového výskumu SAV ( ÚMV SAV)
2. Ústav geotechniky SAV (ÚGt SAV)
3. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV (ÚFHZ SAV)
4. Ústav experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV)
5. Spoločenskovedný ústav SAV (SvÚ SAV)
6. Parazitologický ústav SAV ( PaÚ SAV)
7. Neurobiologický ústav SAV (NbÚ SAV)

 

Watsonova 45
040 01 Košice
Slovenská republika