Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav materiálového výskumu SAV Košice patrí do 1. oddelenia vied o neživej prírode Slovenskej akadémie vied so sídlom v Bratislave. Je popredným pracoviskom v oblasti výskumu nových materiálov a technológií s bohatou medzinárodnou spoluprácou. Na ústave pracuje 70 vedeckých a výskumných pracovníkov, postgraduálnych študentov, technikov a administratívnych pracovníkov.

SO-06 Hala ústavov SAV, Watsonova 47 (ÚMV SAV)

SO-07 Výšková budova ústavov SAV, Watsonova 47 (ÚMV  SAV)

ÚMV SAV
Watsonova 47
04001 Košice
Tel: +421-55-7922 402
Fax: +421-55-7922-408