Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálne výučbové centrum pre biofyziku a biochémiu -prednášková miestnosť Miestnosť slúži na organizovanie prednášok pre študentov, seminárov, mítingov a konzultácií do cca 20 účastníkov v rámci výučby. Okrem toho študenti používajú túto miestnosť na analýzu nameraných dát pomocou špecializovaných softvérov vhodných na analýzu biofyzikálnych a biochemických dát, prípravu protokolov a pod. kontakt: Prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. mail: antalik@saske.sk, tel. 0557204138