Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Multimediálna učebňa kozmickej techniky a technológie: Výukové laboratórium kozmickej techniky a technológie je koncipované ako nadstavba už existujúcich personálnych a technických základov v laboratóriách. Ide o zriadenie študentského pracoviska pre skupinu 6 študentov a jedno učiteľské pracovisko pre jedného učiteľa. kontakt: Ing. Igor Strharský mail: strharsk@saske.sk, tel. 0557204123