Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Parazitologický ústav SAV

Parazitologický (predtým Helmintologický) ústav SAV je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré komplexne skúma parazity a nimi vyvolávané ochorenia ľudí, zvierat a rastlín so širokou medzinárodnou spoluprácou a uplatňovaním moderných molekulovo-biologických postupov. Vedecké výsledky ústavu majú charakter prevažne základného výskumu, v menšej miere strategického aplikovaného výskumu.

SO-04 Cvičebne morfologicko-ekologických disciplín, Hlinkova 3 (PaÚ SAV)

SO-05 Budova ústavov SAV Hlinkova 3 (PaÚ SAV) 

Hlinkova 3,
040 01 Košice
Tel:  55 63 344 55;
 Fax:  55 63 314 14