Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Ďalšie fotografie:
Virtuálna cvičebňa tkanivových kultúr Kultivácia bunkových kultúr si vyžaduje prísne sterilné podmienky, ktoré nedovoľujú voľný prístup a manipuláciu väčšieho počtu študentov v dôsledku hroziacej kontaminácie. Pre virtuálny prístup študentov do chránených priestorov tkanivových kultúr bol zakúpený invertovaný fluorescenčný mikroskop s kultivačnou komôrkou a kamerovým systémom pre prenos pozorovaného a analyzovaného obrazu, ktorý je umiestnený v laboratóriu bunkových kultúr. Takto umiestnený mikroskop umožňuje študentom priame sledovanie bunkových populácií v in vitro podmienkach, identifikáciu jednotlivých povrchových markerov pomocou fluorescenčných filtrov.