Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Výskum a vývoj Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Ústavy SAV v Košiciach modernizácia infraštruktúry a vnútorného vybavenia učební pre lepšie podmienky vzdelávania.
Kód ITMS projektu: 26250120013
Miesto realizácie
Neurobiologický ústav SAV

Neurobiologický ústav je zakladajúcim pracoviskom a sídlom Slovenskej spoločnosti pre neurovedy pri SAV (SSN).
V súčasnosti na ústave pracuje 42 zamestnancov, vrátane vedeckých pracovníkov, PhD študentov, technického a administratívneho personálu.

SO-16 Budova ústavov SAV, Šoltésovej 4-6 (NbÚ SAV)
Šoltésovej 4
SK-04001 Košice
Slovak Republic
tel: +421-55-678 5069
fax: +421-55-678 5074